Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
brak danych dokument HTML 2024-04-18 10:38:53 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia publicznego pn: Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Rzewnie element menu 2024-04-18 10:38:53 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia publicznego pn: Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Rzewnie element menu 2024-04-18 10:38:32 UTWORZENIE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski. dokument HTML 2024-04-17 16:03:35 UTWORZENIE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski. element menu 2024-04-17 16:03:35 MODYFIKACJA
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski. element menu 2024-04-17 16:01:43 UTWORZENIE
brak danych dokument HTML 2024-04-15 08:18:41 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Gminy Rzewnie element menu 2024-04-15 08:18:41 MODYFIKACJA
brak danych dokument HTML 2024-04-15 08:18:33 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Gminy Rzewnie element menu 2024-04-15 08:18:33 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Gminy Rzewnie element menu 2024-04-15 08:18:14 UTWORZENIE
Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Rzewnie dokument HTML 2024-04-12 22:58:20 UTWORZENIE
Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Rzewnie element menu 2024-04-12 22:58:20 MODYFIKACJA
Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Rzewnie element menu 2024-04-12 22:56:38 UTWORZENIE
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok dokument HTML 2024-04-12 15:41:37 MODYFIKACJA