Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zawiadomienia na obrady sesji dokument HTML 2023-11-28 14:01:53 MODYFIKACJA
Zawiadomienia na obrady Sesji element menu 2023-11-28 14:01:53 MODYFIKACJA
brak danych dokument HTML 2023-11-27 13:39:58 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Gminy Rzewnie element menu 2023-11-27 13:39:58 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Gminy Rzewnie element menu 2023-11-27 13:39:34 MODYFIKACJA
brak danych dokument HTML 2023-11-27 10:15:55 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 element menu 2023-11-27 10:15:55 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 element menu 2023-11-27 10:14:42 UTWORZENIE
brak danych dokument HTML 2023-11-27 10:12:13 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2034 element menu 2023-11-27 10:12:13 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2034 element menu 2023-11-27 10:11:56 MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie z m. Nowy Lubiel gm. Rz dokument HTML 2023-11-23 10:13:17 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik element menu 2023-11-23 10:13:17 MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik element menu 2023-11-23 10:11:19 UTWORZENIE
brak danych dokument HTML 2023-11-20 13:29:21 UTWORZENIE