załącznik do 36/07

                                                                                                  Załącznik  do Zarządzenia  nr 36/07

                                                                                                                                                  Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 września 2007 r.

 

 

 

 

 

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmiany

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 100

1 100

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 100

1 100

 

 

4260

Zakup energii

 

1 100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 100

 

600

 

 

Transport i łączność

1 500

1 500

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 500

1 500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 300

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 500

750

 

 

Administracja publiczna

15 000

15 000

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

5 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4 000

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 000

10 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

2 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

3 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

3 000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

275

275

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

275

275

 

 

4270

Zakup usług remontowych

200

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

275

 

 

4430

Różne opłaty i składki

75

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

12 001

12 001

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 300

2 300

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-PSP Orłowo                           +100

100

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-PSP Drozdowo                                         -1 000

 

1 000

 

 

4260

Zakup energii

-PSP Rzewnie                                            -1 300

 

1 300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-PSP Drozdowo                       +500

-PSP Orłowo                                               -100

400

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-PSP Rzewnie                           +500

500

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

-PSP Drozdowo                        +200

-PSP Rzewnie                           +800

1 000

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

-PSP Drozdowo                        +300

300

 

 

80104

 

Przedszkola

300

300

 

 

4260

Zakup energii

300

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

200

 

80110

 

Gimnazja

9 401

9 401

 

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

3 401

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 800

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

400

 

852

 

 

Pomoc społeczna

3

3

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3

3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

73

73

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

73

 

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

73

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

73

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

73

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 200

4 200

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 200

1 200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 200

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 000

3 000

 

 

4260

Zakup energii

3000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3 000

 

 

 

Razem zmiany

34 152

34 152

W dziale 010  dokonuje się przeniesień z paragrafu na paragraf o kwotę 1 100 zł.

W dziale 600 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę 1 500 zł.

W dziale 750 dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 15 000 zł.

W dziale 754 dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 275 zł.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 12 001 zł.

W dziale 852 dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 3 zł.

W dziale 854 dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 73 zł.

W dziale 900 dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 4 200 zł.

Dokonane zmiany wynoszą kwotę 34 152 zł –zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-10-02 11:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-10-02 11:16:46)