fghnrd

                                               Zarządzenie Nr 18/06

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                               z dnia  22 czerwca 2007r.

 

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej    w Orłowie.

 

                   Na podstawie art.36a ust.1, 3 i 8  ustawy z dnia 7 września 1991r.             o systemie oświaty (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)

zarządza się , co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Powierza się z dniem 1 września 2007r. stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Orłowie Pani Danucie Nowackiej na okres 5 lat szkolnych  tj. do dnia 31 sierpnia 2012r.

 

                                                        § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1września 2007r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:03:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:03:56)