gjjjjj

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 11/2007

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia 11 maja 2007 r.

 

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do likwidacji sprzętu obrony cywilnej ze stanu ewidencyjnego magazynu.

 

 

Na podstawie zarządzenia Nr 227 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrany Cywilnej Województwa z dnia 5 października 2001r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję inwentaryzacyjną celem przeprowadzenia wybrakowania latarek  elektrycznych ze stanu ewidencyjnego magazynu w gminie Rzewnie w składzie:

1.   Bożena Zabielska – Przewodniczący Komisji

2.   Bożena Przybylska – członek

3.   Józef Pielach – członek.

 

§ 2.

 

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie wybrakowania latarek elektrycznych.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:26:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:26:55)