uyjuy

                                                                     Załącznik nr 6

                                                                                  do Zarządzenia nr 3/07

                                                                                  Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                    z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

 

 

 PRZYCHODY  I WYDATKI

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

ZA  2006 ROK

 

 

LP.

 

PLAN

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

1.

Stan funduszu na początek roku

1 242

1 242

2.

Przychody w tym:

-         z tytułu wpłat z WFOŚ

Rozdz. 90011 § 2960

 

500

842

3.

Wydatki w tym na :

Rozdz.90011 § 4300

- sprzątanie świata – wywóz śmieci oraz prace wyrównawcze na wysypisku śmieci, obsługa rachunku

1 742

2 084

4.

Stan funduszu na koniec roku

0

0

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:29:58)