GFXBNFG

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

% real

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 336

3 598

43,16

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 336

3 598

43,16

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8 336

3 598

43,16

 

852

 

 

Pomoc społeczna

115 300

115 300

100,00

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

17 000

17 000

100,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

17 000

17 000

100,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

85 000

85 000

100,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85 000

85 000

100,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

13 300

13 300

100,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 300

13 300

100,00

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

23 925

23 925

100,00

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

23 925

23 925

100,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

23 925

23 925

100,00

 

 

 

 

Razem:

147 561

142 823

96,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:06:14)