Referaty i stanowiska pracy

Referaty i stanowiska pracy

1) Referat Finansowy : 

 • Skarbnik Gminy 
 • Zastępca Skarbnika Gminy - Kierownik Referatu Finansowego 
 • stanowisko pracy ds. ksiegowości budżetowej i księgowości jesnostek budżetowych 
 • stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych 
 • stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - kasjer 
 • stanowisko pracy ds. podatków lokalnych i opłat 
 • stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej 
 • stanowisko pracy ds. poboru opłat 

 

2)  Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska :

 • Kierownik Referatu i stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych
 • tanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami
 • stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

 

3)  Referat Administracyjno - Gospodarczy :

 • Kierownik Referatu 
 • pomoc administracyjna 
 • sprzątaczka 
 • robotnik gospodarczy 

 

4)  Referat Organizacyjny i Kadr 

 • Kierownik Referatu 
 • stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 
 • stanowisko pracy ds. administracyjnych 
 • pomoc administracyjna 

 

5)   Samodzielne stanowiska pracy

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i stanowisko pracy ds obywatelskich, wojskowych, obronnych i wydawania dowodów osobistych
 • stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, obrony cywilnej i zrządzania kryzysowego 
 • Inspektor Ochrony Danych
Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2019-07-12 15:39:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-04-11 12:47:01)