Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/65546

Wytworzył:
Marek Skrzecz
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2022-03-24 08:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2022-03-24 08:38:32)