Informacje

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 4 lutego 2019 r.

 

Postanowienie Nr 117 2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Rzewnie.pdf

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II w sprawie konieczności usunięcia plakatów i haseł wyborczych.pdf

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY RZEWNIE

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZEWNIU z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie pełnionych dyżurów

 

Postanowienie nr 97/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Nr 1 w gminie Rzewnie

 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rzewniu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY RZEWNIE

 

 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW  DO RADY GMINY W GMINIE RZEWNIE

 

INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERNIE GMINY RZEWNIE

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZEWNIU z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pełnionych dyżurów

 

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Rzewnie z dnia 12 października 2018 r.

 

POSTANOWIENIE Nr 55/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 października 2018 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rzewniu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rzewnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

POSTANOWIENIE Nr 32/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzewnie

 

I N F O R M A C J A W SPRAWIE SPISU WYBORCÓW

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w RZEWNIU z dnia 28.09.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rzewniu z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rzewnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzewnie z dnia 19 września 2018roku  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.:

 

INFORMACJA o terminie przyjmowania zgłoszeń na kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzewniu z dnia 13 września 2018 r.

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rzewniu z dnia 13 września 2018 r.

 

POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 wrzesnia 2018 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 wrzesnia 2018 r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEWNIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

OBWIESZCZENIE Starosty Makowskiego z dnia 23 sierpnia 2018r.

 

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY RZEWNIE z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. dotyczący liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. -

 

Komunikat KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

- Informacja prasowa

Linki do filmów:

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:

www.pkw.gov.pl

https://ostroleka.kbw.gov.pl

Serwis internetowy wybory2018.pkw.gov.pl

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2018-06-19 15:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2019-02-13 14:35:04)