Uchwała Nr XVII/75/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2012