Struktura mienia komunalnego 2010

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2010r.

 

 

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.

Wyszczególnienie

 

 

 

Stan na ostatni dzień roku poprzedniego

Planowane zwiększ. (+)

zmniejsz. (-)

Stan na ostatni dzień roku budżetowego

Sposób zagospodarowania wg wartości

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem

W bezpośr. zarządzie

W zarządzie jednostek organiza cyjnych

 

Dzierżawa najem

Wieczyste użytkowanie

Inne formy (Udziały w spółkach, akcje wierzytelności)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Grunty ogólne (ha) w tym:

 

246,5

 

 

 

246,3

 

 

 

 

47,0

 

 

20.800

rolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działki budowlane

1,2

 

       1,3

  0,3

 

 

1,2

 

1000

tereny rekreacyjne

35,9

 

35,9

 

 

 

45,8

 

19.800

pozostałe

209,4

 

209,4

  209,1

 

 

 

 

 

2.

Lasy (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Parki (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Budynki – liczba ogółem, w tym:

 

11

 

11

8

 

3

 

 

            72.961

mieszkalne

3

 

3

 

 

 

 

 

67.561

obiekty szkolne,

obiekty kulturalne

 

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

obiekty służby zdrowia

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

5.400

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pozostałe obiekty użyteczności publicznej

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

budowle i urządzenia techniczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi:

1

 

1

 

 

 

 

 

 

- liczba

1

 

         1

 

 

 

 

 

 

- długość w km

31,8

 

31,8

 

 

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wysypiska (liczba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulice, drogi (dł. w km)

         39

     

 

39

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzewnie dn. 30.03.2011r.

 

Sporządził: J.Pielach

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2011-04-05 12:21:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2011-04-05 12:27:20)