U C H W A Ł A Nr 13/2010 w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach od 2do 5 grudnia 2010r.

U C H W A Ł A  Nr 13/2010

Gminnej  Komisji Wyborczej w Rzewniu

z dnia 2 grudnia  2010r.

 

w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach

od 2do 5 grudnia  2010r.

 

 

                                    Na podstawie pkt 1. wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy  oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. będących załącznikiem do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010r. ( M.P. Nr 77, poz.962) Gminna Komisja Wyborcza, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się następujące zasady i tryb pracy Gminnej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją”:

1)      co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący i Zastępca przewodniczącego , będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Rzewniu tel (29) 7613484 , fax (29) 7613445.

 

2)      Dyżury pełnione będą w dniach:

2 grudnia 2010r. w godzinach    - 8oo – 16oo

3 grudnia 2010r. w godzinach    - 8oo – 16oo

4 grudnia 2010r. w godzinach    - 8oo – 11oo

5 grudnia 2010r. w godzinach    - 8oo  do zakończenia prac wyborczych .

 

3)      pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami, np. podjęcia uchwały o skreśleniu i udzielania pomocy obwodowych komisji wyborczym w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

 

4)      Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 5 grudnia 2010r. o godz. 22oo.

 

§ 2.

 

Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                         § 3.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji, którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy w Rzewniu oraz do przekazania jej przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

 

                                                      - 2 -

 

  1. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

 

                                                                    § 4.

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                             Gminnej Komisji  Wyborczej

                                                                                                        w Rzewniu

 

                                                                                                 /-/    Marek Skrzecz

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Załącznik do uchwały

                               Gminnej Komisji Wyborczej

                   w Rzewniu

                           z dnia 2 grudnia 2010r.

 

H A R M O N O G R AM

pełnienia dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą w Rzewniu

w dniach od 2.12 - 5.12.2010r.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data pełnienia dyżuru

Podpisy osób dyżurujących

1.

Skrzecz Marek

Zabielska Bożena

        2.12..2010

8oo-16oo

..............................

................................

 

2.

Skrzecz Marek

Napiórkowska Monika

       3.12..2010

        8oo-16oo

................................

................................

 

3.

Zabielska Bożena

Abramski Wojciech

       4.12.2010

       8oo-11oo

................................

................................

 

3.

Skrzecz Marek

Napiórkowska Monika

 

Skrzecz Marek

Samsel Agnieszka

 

Zabielska Bożena

Abramski Wojciech

 

Zabielska Bożena

Napiórkowski Daniel

 

Skrzecz Marek

Napiórkowski Jan 

 

Skrzecz Marek

Zabielska Bożena

         5.12.2010

       8oo-10oo

 

     10oo-12oo

 

 

     12oo-14oo

 

 

     14oo-16oo

 

 

     16oo-18oo

 

 

     18oo-19oo

..............................

................................

 

.......  ......................

…………………..

 

……………………

……………………

 

…………………..

………………….

 

……………………

…………………….

 

…………………….

…………………….

.

   Od godz.19oo pełny skład Gminnej Komisji Wyborczej.

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                                   /-/   Marek Skrzecz

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2010-12-03 21:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2010-12-03 21:53:33)