ZARZĄDZENIE Nr 22/10

ZARZĄDZENIE  Nr 22/10

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 22 września 2010 r.

 

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

 

 

                     Na podstawie zarządzenia Nr 358 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 23 października 2009 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej przekazanego w użyczenie gminie Rzewnie przez Wojewodę Mazowieckiego, zwanej dalej ,,komisją”, w składzie:

 

1.      Józef Pielach – Przewodniczący Komisji

2.      Bożena Zabielska – Członek

3.      Bożena Przybylska – Członek

 

§ 2.

 

1.      Zadaniem komisji jest dokonanie prawidłowego, rzetelnego i wiarygodnego ustalenia rzeczywistego stanu ilościowego i jakościowego sprzętu obrony cywilnej oraz porównanie ze stanem księgowym.

2.      Ustalenie i wyjaśnienie ewentualnych różnic (nadwyżek i braków) oraz doprowadzenie danych ilościowych do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 

§ 3.

 

1.      Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 października 2010 r.

2.      Komisja przedstawi do zatwierdzenia protokół z inwentaryzacji niezwłocznie po jego opracowaniu.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Wiesław Oborski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-24 11:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-24 11:43:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki