Zarządzenie Nr 20/10

 

 

 

Zarządzenie Nr 20/10

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia 31sierpnia 2010r.

 

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum

w Rzewniu.

 

 

                        Na podstawie art.36a ust.14 ustawy z dnia 7 września 1991r.

 o systemie oświaty ( j.t.Dz.U. z 2004r., Nr 256,poz.2572 z późn.zm.)

zarządza się , co następuje :

 

                                                                       § 1.

 

Przedłuża się z dniem 1września 2010r. powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rzewniu Pani Małgorzacie Ayoush  na kolejne 5 lat szkolnych  tj. do dnia

31 sierpnia 2015r.

 

                                                                       § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                       

                                     Wójt

                                                                                              (-) Wiesław Oborski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-08 12:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-08 12:50:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki