Zarządzenie Nr 19/10

                                               Zarządzenie Nr 19/10

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                               z dnia 31 sierpnia 2010r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

         Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( j.t.Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) zarządza się,

co następuje :

 

                                                     § 1.

 

Udziela się Pani Joannie Cywińskiej – pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Sielcu  pełnomocnictwa 

do działania jednoosobowo w sprawach z zakresu działalności jednostki.

 

                                                    § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                   § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r. i obowiązuje

w okresie pełnienia obowiązków dyrektora.

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                    Wiesław Oborski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-02 11:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-02 11:51:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki