ZARZADZENIE Nr 12/2010

ZARZADZENIE  Nr 12/2010

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia 19 lipca 2010r.

 

 

w sprawie powierzenia określonych spraw gminy Sekretarzowi Gminy.

 

                     Na podstawie art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) zarządza się ,

co następuje:

 

                                                                                § 1.

 

               Powierza się Pani Irenie Dąbrowskiej – Sekretarzowi Gminy Rzewnie prowadzenie następujących spraw  gminy w imieniu Wójta Gminy :

 

               - sprawy pracownicze,

               - sprawy funduszy unijnych,

               - sprawy postępowań zamówień publicznych oraz dokumentów prowadzonych

               z tym postępowaniem.

 

                                                                                § 2.

 

               Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                                § 3.

 

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              (-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-07-21 12:33:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-07-21 12:34:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki