ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

ZARZĄDZENIE  Nr 6/10

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 2 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

            Na podstawie art.16 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2010r, Nr 72, poz.467) zarządza się, co następuje:

 

                                                                       § 1.

 

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych           na dzień 20 czerwca 2010r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rzewniu

 

Szubińska Danuta                             zam. Boruty

Kraszewska Zofia                              zam. Boruty

Pielach Tomasz                                zam. Rzewnie

Wołosz Anna                                     zam. Łasiewity

Niezgoda Grażyna                             - pracownik

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Orłowie

 

Leśnik Ewelina Barbara                     zam. Grudunki

Niedźwiecka Anna                             zam. Łachy Włościańskie

Pielach Marcin                                   zam. Nowe Drozdowo

Obidzińska Katarzyna                       zam. Grudunki

Mroczkowska Róża                           - pracownik

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowym Sielcu

 

Karaśkiewicz Dorota                         zam. Dąbrówka

Napiórkowska Monika                        zam. Boruty

Gregorek Adam                                 zam. Stary Sielc

Ayoush Małgorzata                            zam. Nowy Sielc

Pielach Pelagia                                  - pracownik

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Drozdowie

 

Pepłowska Danuta                            zam. Mroczki Kawki  

Borkowska Henryka                           zam. Mroczki Kawki

Dąbrowska Magdalena                      zam. Chrzczony

Borucka Zofia                                   zam. Łasiewity

Krawczyk Barbara                             - pracownik

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                           § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu  do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

 

Wójt Gminy

Wiesław Oborski            

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-06-07 11:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-06-07 11:04:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki