Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Rzewnie

 z dnia  26 kwietnia 2010r.

 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego.

 

 

                        Na podstawie art.43 ust.1  ustawy z dnia 21 listopada  2008r.

 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458)  w związku  z art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje :

 

                                                                       § 1.

 

1.      Ustala się dni  14 i 21 maja 2010r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rzewnie, po 50% stanu zatrudnienia  w każdym z wyznaczonych dni.

2.      Dzień 14 maja 2010r. lub dzień 21 maja 2010r. jest dla pracownika Urzędu Gminy Rzewnie dniem wolnym od pracy za przypadający w sobotę dzień świąteczny

      1 maja 2010r.

 

§ 2.

 

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              (-) Wiesław Oborski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-05-11 13:11:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-05-11 13:12:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki