Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty osoby zmarłej.
  2. W przypadku posiadania książeczki wojskowej zmarłej osoby, należy złożyć ten dokument do USC.
  3. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wystawiona przez lekarza.

 Opłaty

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie dotyczy.

 Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
tel. 29 7613484

 Kontakt w sprawie USC: Renata Samsel
tel. 29 7613484

 Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Rzewniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Uwagi

  • Zgłoszenie zgonu dokonuje osoba z kartą zgonu osobiście w USC.
  • Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
  • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 463 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz.1546 ze zm.).

 

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-30 12:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-01-26 14:06:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki