Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty

 1. Dowody tożsamości rodziców dziecka.
 2. Karta urodzenia noworodka - wydana przez Zakład Opieki Zdrowotnej.

 Opłaty

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

 Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
tel. 29 7613484

 Kontakt w sprawie: Renata Samsel
tel. 29 7613484

 Termin odpowiedzi

 • Niezwłocznie.
 • W następnym dniu roboczym, w przypadku zgłoszenia elektronicznego.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC w Rzewniu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Uwagi

 • Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka, datę i miejsce urodzenia.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka (w przypadku  małżeństwa).
 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka martwego należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia katy martwego urodzenia.
 • Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego na portalu obywatel.gov.pl.

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach  stanu cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 463 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2020, poz. 695 ze zm..)

 

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-30 12:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-01-26 14:04:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki