Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulicWymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Kopia planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna :

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami

Tel.: 29 767 30 01

Pokój nr 10


Podstawa prawna :
Art. 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.2019.1443 ze zm.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-09-23 09:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-09-23 09:27:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki