Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy w Rzewniu - pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian.

Tryb odwoławczy :
Protest lub zarzut do Rady Gminy w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu.

Jednostka odpowiedzialna :

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami
Tel. 29 76 73 001

Pokój nr 10

Podstawa prawna :

Art. 33 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741)

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-23 14:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-09-23 09:18:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki