Udostepnianie planów zagos. przest.

 

 

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego
Termin i sposób załatwienia sprawy :

Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna :

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami

Tel.: 29 767 30 01

Pokój nr 10

Podstawa prawna :


Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741)

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-23 14:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-09-23 09:14:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki