Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

 

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek  druk do pobrania
  2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy w Rzewniu - pokój nr

Termin i sposób załatwienia sprawy ;

1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Rzewnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami

Tel.: 29 767 30 01

Pokój nr 10

Podstawa prawna : 

Art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741)

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-23 14:43:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-04-12 13:51:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki