Wydanie wypisów i wyrysów

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

 

 

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek Wypis i wyrys
  2. Mapa ewidencyjna

Opłaty:

Za wypis i wyrys - 70 zł

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy w Rzewniu - pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Nie później niż w terminie 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna :

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami

Tel.: 29 767 30 01

Pokój nr 10

Podstawa prawna :

Art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741)


 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-23 14:39:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-09-20 15:03:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki