☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Środa 01.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy pomocnicze

Sołectwa

 •  

   

   

   

   

   

   

  Wykaz sołectw i sołtysów na terenie gminy Rzewnie

  Lp.

  Sołectwo

  Imię i nazwisko Sołtysa

  Gmina

  Powiat

  Kod pocztowy

  Poczta

  Miejsce

  zamieszkania

  1.

  Bindużka  

  Agnieszka Rekosz 

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Bindużka 

  2.

  Boruty

  Mariusz Jurowski 

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Boruty 

  3.

  Brzóze Duże

  Jan Białobrzewski

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Brzóze Duże 

  4.

  Brzóze Małe

  Dariusz Rochmalski

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Brzóze Małe 

  5.

  Chrzanowo

  Radosław Napiórkowski 

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Chrzanowo 

  6.

  Chrzczony

  Barbara Rychlicka

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Chrzczony 

  7.

  Dąbrówka

  Agnieszka Jaworska

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Dąbrówka 

  8.

  Drozdowo

  Adam Górka

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Drozdowo 

  9.

  Grudunki

  Agnieszka Kucharczyk

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Grudunki 

  10.

  Łachy Włościańskie

  Beata Jakubowska

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Łachy Włościańskie 

  11.

  Łasiewity

  Robert Borucki 

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Łasiewity 

  12.

  Łaś

  Marzena Chojnowska

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Łaś 

  13.

  Małki

  Janusz Borucki

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Małki 

  14.

  Mroczki Kawki

  Śliwka Teresa

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Mroczki Kawki 

  15.

  Napiórki Butne

  Elżbieta Ciborowska 

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Napiórki Butne 

  16.

  Napiórki Ciężkie

  Anna Karpińska

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Napiórki Ciężkie 

  17.

  Nowe Drozdowo

  Jadwiga Skórecka 

  Rzewnie

  makowski 

  06-225 

  Rzewnie

  Nowe Drozdowo 

  18.

  Nowe Łachy

  Mariola Gosiewska 

  Rzewnie 

  makowski 

  06-225 

  Rzewnie 

  Nowe Łachy 

  19.

  Nowy Sielc

  Grzegorz Załęski 

  Rzewnie 

  makowski 

  06-225

  Rzewnie 

  Nowy Sielc 

  20.

  Nowy Sielc – wieś

  Mirosław Gąska

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Nowy Sielc - wieś 

  21.

  Orłowo

  Helena Prusik 

  Rzewnie 

  makowski 

  06-225 

  Rzewnie 

  Orłowo 

  22.

  Pruszki

  Jacek Napiórkowski

  Rzewnie

  makowski

  06-230

  Różan

  Pruszki 

  23.

  Rzewnie

  Kazimierz Ciemerych

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Rzewnie 

  24.

  Słojki

  Jerzy Słowikowski

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Słojki 

  25.

  Stary Sielc

  Adam Gregorek

  Rzewnie

  makowski

  06-225

  Rzewnie

  Stary Sielc

   

   

 • Zadania sołectwa:

  Do zadań sołectwa należy w szczególności:

   

  1)     zarząd przysługującym sołectwu mieniem gminnym lub przekazanym mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła na zasadach określonych w statucie sołectwa,

  2)     utrzymywanie porządku i czystości,

  3)     organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa

  4)     inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,

  5)     podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie sołectwa

  6)     współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,

  7)     opiniowanie uchwał organów gminy związanych z warunkami bytowania sołectwa,

  8)     występowanie z opiniami i wnioskami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady Gminy i Zarządu Gminy,

  9)     występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy,

  10) współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

  11)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej,

  12) wykonywanie zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami.


       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009