Zarządzenie Nr 44/07

Zarządzenie Nr 44/07

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

    z dnia  10 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego.

 

 

         Na podstawie § 4 ust.4 Regulaminu pracy Urzędu Gminy Rzewnie

zarządza się, co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Ustala się dzień 24 grudnia 2007r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rzewnie za odpracowaniem w dniu 29 grudnia 2007r.

 

§ 2.

 

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                        § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-12-18 13:45:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-12-18 13:45:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki