ZARZĄDZENIE NR 42/2007

ZARZĄDZENIE NR 42/2007

Wójta Gminy Rzewnie - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej gminy Rzewnie

 

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r., Nr 241, poz.2416 z późn.zm.) § 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r., Nr 96, poz. 850)  oraz w związku     z  Zarządzeniem Nr 68 Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 18 kwietnia 2000r.  w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Biorąc pod uwagę ocenę zagrożenia i potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa ludności na administrowanym terenie oraz możliwości sprzętowo-technicznego zabezpieczenia działań formacji OC postanawiam zreorganizować formacje OC na szczeblu Gminy Rzewnie               i pozostawić następujące z nich:

1)      Pluton Ratownictwa ogólnego,

2)      Pluton Ratownictwa Przeciwpowodziowego,

3)      Pluton Porządkowo-Ochronny,

4)      Drużynę Wykrywania i Alarmowania.

 

         § 2.

 

Reorganizację struktur formacji obrony cywilnej Gminy Rzewnie należy zakończyć               w terminie do dnia 31 grudnia 2007r.

 

    § 3.

 

Szczegółowe struktury organizacyjne FOC, wyposażenie w sprzęt i materiały, przeznaczenie, podstawowe zadania oraz czasy osiągania do działania, w tym obowiązki komendantów i ich zastępców pozostają bez zmian.

 

     § 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Gminy.

 

      § 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-12-18 13:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-12-18 13:42:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki