zał 10 do 41/07

                                                                                                                           Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 41/07

                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

                                                                                                                                                                                                           

PROGNOZA DŁUGU GMINY RZEWNIE

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

I LATA NASTĘPNE

 

A

PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH:

2008

 

2009

2010

2011

 

6 176 920

 

6 200 000

6 200 000

6 200 000

 

 

Rodzaj zadłużenia

Kwota na dzień 31 XII 2008

Pożyczko-dawca

Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu

Planowane kwoty spłat w latach:

 

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Pożyczki

 

395 000

 

 

Raty

Odsetki

 

25 000

2 600

100 000

5 600

120 000

3 200

175 000

2 100

 

 

-modernizacja hydrofornii

   

200 000

WFOŚiGW

w Warszawie

2008 r.

 

 

 

30 000

70 000

100 000

 

-rozbudowa kuchni

150 000

WFOŚiGW

w Warszawie

 

2008 r.

 

 

25 000

50 000

75 000

 

-modernizacja centralnego ogrzewania w PSP Rzewnie

 

   

45 000

WFOŚiGW

w Warszawie

 

 

XII 2006 r.

 

25 000

45 000

0

0

 

C

Kredyty

-na wydatki nie mające pokrycia w budżecie

0

Bank krajowy

IX 2003 raty

odsetki

52 500

3 100

0

0

0

0

0

0

 

 

Razem

395 000

 

Raty:

odsetki:

77 500

5 700

100  000

5 600

120 000

3 200

175 000

2 100

 

 

 

 

 

% spłat

-kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami

 

1,35

1,70

1,99

2,86

 

 

 

 

 

Łączna kwota długu jst na koniec roku budżet.

w %

6,39

4,76

2,82

0

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:25:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:28:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki