8 do 41/07

                                                           Załącznik nr 9 do zarządzenia  nr 41/07

                                                                                           Wójta  Gminy Rzewnie  z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

 

 

 PRZYCHODY  I WYDATKI

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA  2008 ROK

 

 

LP.

 

PLAN

1.

2.

3.

 

1.

Stan funduszu na początek roku

0

2.

Przychody w tym:

-         z tytułu wpłat z WFOŚ

Rozdz. 90011 § 2960

 

2 500

3.

Wydatki w tym na :

Rozdz.90011 § 4300

- sprzątanie świata – wywóz śmieci oraz prace wyrównawcze na wysypisku śmieci,

2 500

4.

Stan funduszu na koniec roku

0

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:22:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki