zał 7a do 41/07

                                                                                                                                   Załącznik nr 7 a do zarządzenia 41/07

                                                                                                                                                                               Wójta  Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r

 

 

WYDATKI  Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2008 ROKU

Dział

Rozdz.

§

Treść

PLAN

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

28 000,00

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

28 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

 

 

 

RAZEM:

28 000,00

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:06:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki