zał 7 do 41/07

                                                                                                                           Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 41/2007

                                                                                                                                                        Wójta  Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH W 2008 R.

 

 

Dział

Rozdz

§

Treść

Plan

 

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 000

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

30 000

 

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

30 000

 

 

 

 

 

Razem:

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:02:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki