zał 6 do 41/07

                                                                                                   Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 41/07

                                                                                                              Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

 

 

                                                                           DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

 

 

Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

2 370

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

2 370

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

2 370

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:56:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki