zał 4 do 41/04

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2008 r
1 2 3 4
1. Dochody   6 176 920
2. Wydatki   6 094 940
3. Wynik budżetu   81 980
Przychody ogółem:   350 000
1. Kredyty § 952  
2. Pożyczki § 952 350 000
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903  
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951  
5. Prywatyzacja majątku jst § 944  
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931  
8. Inne źródła (wolne środki) § 955  
Rozchody ogółem:   77 500
1. Spłaty kredytów § 992  
2. Spłaty pożyczek § 992 77 500
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963  
4. Udzielone pożyczki § 991  
5. Lokaty § 994  
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982  
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  
       
       
Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:48:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki