hrth

                                               Zarządzenie Nr 28/07

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                                z dnia 17 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

 

 

         Na podstawie art.44 ust.2 w związku z art.35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) zarządza się,  co następuje:

 

                                                     § 1.

 

Powierza się Pani Róży Mroczkowskiej – Skarbnikowi Gminy Rzewnie obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określone w art. 35 ustawy

o finansach publicznych.

                                                   § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

                                                   § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:26:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:26:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki