ertgwre

                                               Zarządzenie Nr 19/07

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                               z dnia 22 czerwca 2007r.

 

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Drozdowie.

 

                   Na podstawie art.36a ust.4a ustawy z dnia 7 września 1991r.              o systemie oświaty (j.t.Dz.U. z 2004r., Nr 256,poz.2572, z późn.zm.)

zarządza się , co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Powierza się z dniem 1 września 2007r. pełnienie obowiązków  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Drozdowie Pani Barbarze Krawczyk

na okres 6 miesięcy tj. do dnia 29 lutego 2008r.

 

                                                        § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:05:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki