tyuj

ZARZĄDZENIE   Nr 17/2007

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia  21 czerwca 2007r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2001r Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm.)

oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r.         w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207,poz.2108) zarządza się , co następuje :

 

                                                        § 1.

 

W celu sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi

Brzóze Duże powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach                -  Przewodniczący

2) Małgorzata Sitarska      -  Członek

3) Katarzyna Fulara          - Członek

 

                                               § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

                                               § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:01:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:02:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki