vc x

                                            Zarządzenie  Nr 7/07

 

                                             Wójta Gminy Rzewnie

 

                                           z dnia 30 kwietnia  2007r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Orłowie.

 

        Na podstawie art.36a ust.5 w związku z art.5c pkt 2 ustawy z dnia              7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572,        z późn.zm.) zarządza się , co następuje :

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuje się Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Orłowie w składzie :

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 1. Irena Dąbrowska                            - Przedstawiciel organu prowadzącego

 

Członkowie :

 

2. Jolanta Zglejszewska                       - Przedstawiciel  organu prowadzącego

3. Jarosław Szymański                        - Przedstawiciel organu prowadzącego

4. Iwona Murawska                             - Przedstawiciel Delegatury w Ostrołęce

                                                               Kuratorium Oświaty w Warszawie

5. Elżbieta Radomska                         - Przedstawiciel Delegatury w Ostrołęce

                                                               Kuratorium Oświaty w Warszawie

6. Marian Grzegorczyk                        - Przedstawiciel Delegatury w Ostrołęce

                                                               Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Ewa Gutowska                               - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8. Zbigniew Leśnik                              - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9. Anna Niedźwiecka                          - Przedstawiciel Rady Rodziców

10.Dorota Jakóbiak                               - Przedstawiciel Rady Rodziców

11.Izabela Kozłowska                          - Przedstawiciel ZNP

 

                                              

 

 

          § 2.

 

Tryb pracy Komisji reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

(Dz.U. Nr 189 , poz.1855).

                                                  § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

                                                  § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:17:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki