Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych 
ewidencję prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (029) 767-30-11

 

Pracowników Urzędu

ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych

tel. (029) 761-34-09

pokój nr 1

 

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych

ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych

tel. (029) 761-34-09

pokój nr 1

      
Skarg i wniosków
ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych

tel. (029) 761-34-09

pokój nr 1


Umów o dzieło,

ewidencję prowadzi Referat Finansowy
tel. (029) 767-30-32

pokój nr 2

 

Umów - zleceń 

ewidencję prowadzi Referat Finansowy

tel. (029) 767-30-32

pokój nr 2

 

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
 ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowy – stanowisko pracy ds. podatków lokalnych i opłat
tel. (029) 767-30-03

pokój nr 4


Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami
tel. (029) 767-30-01

pokój nr 10


Zbiorników bezodpływowych
ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych gospodarki odpadami i ochrony środowiska

tel. (029) 761-34-84

pokój nr 9

 

Przydomowych oczyszczalni ścieków
ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska

tel. (029) 761-34-84

pokój nr 9

Wytworzył:
Irena Dąbrowska
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-06 10:58:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2017-10-11 15:23:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki