uyiyi

dział

rozdział

paragraf

treść

plan

801

 

 

Oświata i wychowanie

762 786,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

730 898,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 348,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

435 392,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 710,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

92 097,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 079,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 872,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 088,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 650,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

438,00

 

80195

 

Pozostała działalność

9 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 800,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

59 660,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

59 660,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

707,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 863,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 120,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 960,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 071,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 939,00

 

 

822 446,00

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 12:02:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 12:02:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki