u56765

dział

rozdział

paragraf

treść

plan

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

237 200,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

237 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

4260

Zakup energii

12 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

600

 

 

Transport i łączność

363 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

263 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 12:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 12:00:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 871261