87o875

dział

rozdział

paragraf

treść

plan

852

 

 

Pomoc społeczna

1 314 658,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 100 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 079 464,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 340,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

918,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 214,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

764,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

69 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

49 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

101 751,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 936,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 187,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 451,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 785,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 092,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

33 907,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 974,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 946,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 732,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

635,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 420,00

 

85295

 

Pozostała działalność

6 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

6 000,00

 

 

1 314 658,00

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:58:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:59:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki