tyuet

dział

rozdział

paragraf

treść

plan

801

 

 

Oświata i wychowanie

570 943,00

 

80110

 

Gimnazja

518 855,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

26 853,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

327 535,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 593,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70 890,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 948,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4260

Zakup energii

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 636,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

50 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 088,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 650,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

438,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

53 795,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

53 795,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 567,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 157,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 903,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 538,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 020,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 610,00

 

 

624 738,00

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:54:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:54:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki