bhmkh

dział

rozdział

paragraf

treść

plan

801

 

 

Oświata i wychowanie

427 231,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

426 031,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 176,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

281 978,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 564,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

62 872,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 510,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4260

Zakup energii

2 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 300,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 131,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

 

 

427 231,00

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:49:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki