gh

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

 

750

 

 

Administracja publiczna

37 725,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 725,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

37 725,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

300,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

300,00

 

758

 

 

Różne rozliczenia

2 895 123,00

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 939 601,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 939 601,00

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

879 340,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

879 340,00

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

76 182,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

76 182,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 252 000,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 100 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 100 000,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

63 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

49 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 000,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

79 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

79 000,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

6 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00

 

 

 

 

 

Razem:

4 185 760,00

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:43:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:43:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki