dghnjdg

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 5/07

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 10 kwietnia 2007 r.

 

 

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Rzewnie na rok 2007.

 

 

            Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy na rok 2007 jak w załączniku

nr 1 i 2.

 

§ 2.

 

Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy na rok 2007 jak w załącznikach:

-         Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Sielcu – zał. nr 3,

-         Publiczna Szkoła Podstawowa w Orłowie – zał. nr 4,

-         Publiczna Szkoła Podstawowa w Drozdowie – zał. nr 5,

-         Publiczne Gimnazjum w Rzewniu – zał. nr 6,

-         Publiczne Przedszkole Samorządowe w Rzewniu – zał. nr 7,

-         Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu – zał. nr 8,

-         Urząd Gminy w Rzewniu – zał. nr 9,

      -     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzewniu – zał. nr 10.

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2007 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-14 10:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-14 10:16:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki