ghk

 Załącznik  nr 8 do Zarządzenia nr 3/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZEZ

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

ZA 2006 ROK

 

 

Plan dotacji zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/146/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku i zmieniony uchwałą Rady Gminy nr IV/20/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r wynosi  88 000 zł. Przekazane środki w kwocie 88 000 zł stanowią 100 % planu.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Plan

Wykonanie

%

921

92116

GMINNA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

88 000

87 702

99,7

1.

Wynagrodzenia osobowe

61 200

61 204

100,0

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 000

11 003

100,0

3.

Fundusz Pracy

1 500

1 490

99,3

4.

Zakup książek

4 000

4 000

100,0

5.

Zakup komputera i drukarki

6 000

5 490

91,5

6.

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500

1 520

100,00

7.

Zakup usług pozostałych

1 300

1 495

100,0

8.

Odpisy za ZFŚS

1 500

1 500

100,0

 

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 99,7 %.

 

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 2 602 zł  z tytułu nie odprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń

 

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:33:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:34:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki