bg

                                                                      Załącznik nr 7

                                                                                   do Zarządzenia nr 3/07

                                                                                   Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                     z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

 

 

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA 2006 ROK

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja Publiczna

4 177

10 020

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

4 177

10 020

 

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją     zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

4 177

10 020

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:31:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki