m

                                                                                                                                       Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3/07                                                                                                                                                                                                                              Wójta  Gminy Rzewnie z dnia 19 marca 2007 rr.

 

Wydatki inwestycyjne gminy Rzewnie w roku budżetowym 2006

 

 

   Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres realizacji

Planowane do poniesienia w 2006 r

nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne

 roku 2006

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

Dotacje

celowe

WFOŚiGW

 

Kredyt

komercyjny

010

01010

Wodociągowanie z hydroforni Rzewnie

 

77 000

76 626

 

 

 

 

 

1) budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Mroczki, Łachy, Orłowo, Grudunki, Sielc wraz z przyłączami

2005-7

77 000

76 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

60016

Modernizacja dróg gminnych: Rzewnie-Chrzanowo, Chrzanowo, Małki, Łasiewity, Pruszki, Sielc, Bindużka, Orłowo, Łachy Nowe, Boruty, Mroczki Kawki, Łachy, Ńapiórki

2006

510 114

435 364

250 000

 

 

 

600

60014

Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych w porozumieniu z powiatem: Chrzczony – Sielc, Grudunki –Łachy-Drozdowo-Brzuze

2004-6

300 000

300 000

 

 

 

 

 

- położenie asfaltu

2004-6

300 000

300 000

 

 

 

 

720

72095

Informatyka

2006

48 400

48 283

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:25:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:26:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 871901