nbv

                                                                    Załącznik nr 3

                                                                                  do Zarządzenia Nr 3/07

                                                                                  Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                     z dnia  19 marca 2007 r.

 

 

PRZYCHODY  I  ROZCHODY  ZWIĄZANE  Z  FINANSOWANIEM  NIEDOBORU  I  ROZDYSPONOWANIEM  NADWYŻKI  BUDŻETOWEJ  ORAZ  Z  PRYWATYZACJĄ  MAJĄTKU  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

 

Lp.

T r e ś ć

Klasyfikacja przychodów

i rozchodów

Kwota

Plan

Wykon.

1.

2.

3.

Planowane dochody

Planowane wydatki

Wynik

 

6 122 746

6 328 325

-205 579

6 118 630

6 210 710

-92 080

 

Przychody ogółem

 

365 579

398 572

1.

2.

3.

Pożyczki

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

Wolne środki

§ 952

§ 957

§ 955

90 000

 

275 579

90 000

 

308 572

II

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

 

160 000

150 000

1.

Spłata pożyczki

Wpłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

160 000

150 000

 

Na źródła sfinansowania deficytu składają się:

-         inne źródła: wolne środki w wysokości 308 572  zł.

      -    pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 90 000 zł

Z nadwyżki  budżetowej spłacono:

-         raty pożyczki długoterminowej w wysokości 150 000 zł,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:24:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:24:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki